Wielkość tekstu
NFZ

Psychoterapia młodzieży i dorosłych

 

 

 Pomocna w:

 

 • zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia emocjonalne)
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • problemy szkolne i wychowawcze
 • agresywne zachowania i impulsywność
 • brak motywacji i celów życiowych
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • ogólne trudności w relacjach
 • doświadczenia traumatyczne
 • problemy związane ze stresem i nadmierną lękliwością
 • dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki itp.)
 • porady z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego
 • interwencja w sytuacjach kryzysowych (np. rozstanie z bliską osobą, zdrada, wypadek, śmierć bliskich osób)
 • bezsenność i inne zaburzenia snu, zaburzenia lękowe,
 • fobia społeczna,
 • alkoholizm,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia seksualne,
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
 • nerwica,
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • nadwaga, otyłość.
 • diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; sporządzania ekspertyz sądowo-psychologicznych; interwencji paraterapeutycznych.
 • Badanie, zapobieganie i leczenie psychologicznych następstw choroby nowotworowej i jej wpływu na pacjentów, ich rodziny a także na personel medyczny sprawujący opiekę,
 • Psycho-prewencja (kształcenie postaw społecznych wobec choroby nowotworowej, przekonywanie do „zdrowego trybu życia” (diety, ograniczanie używek, aktywność psychoruchowej). Opiniowanie w sprawach medycyny alternatywnej, motywowanie do zachowań prozdrowotnych w tym do profilaktycznych badań okresowych).

 

 

Zapraszamy na konsultację osoby, które:

 

 • czują się wypalone zawodowo;
 • nie radzą sobie z konfliktami w domu, w pracy;
 • nie radzą sobie z własną złością, agresją i lękiem;
 • przeżywają trudną do zniesienia bezradność, wstyd, zakłopotanie;
 • przeżywają dojmujące poczucie straty (np. po zwolnieniu z pracy);
 • nie radzą sobie z żałobą;
 • mają poczucie nieracjonalnego zaspokajania swoich potrzeb
  (np. nierozsądnie wydają pieniądze, objadają się).

 

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa znajduje zastosowanie w schorzeniach:

 • narządu ruchu: zmiany zwyrodnieniowe i pourazowe
 • układu nerwowego: migreny, przemęczenie, nadpobudliwość, padaczka, depresja, nerwice, zaburzenia snu
 • układu naczyniowego: zastoje, niewydolność żylna, nadciśnienie tętnicze
 • układu hormonalnego: zaburzenia miesiączkowania, niektóre rodzaje niepłodności
 • układu trawiennego: bóle czynnościowe, zaparcia, biegunki, kolki
 • układu odpornościowego
 • traumy okołoporodowej dziecka i matki
 • Terapia kroplami Bacha
 • Homeopatia
 • Dieta

 

 

 

 

 

Sonda
Z jakich (bezpłatnych) akcji profilaktycznych korzystałeś(aś)?