Wielkość tekstu
NFZ

IMPLANTY

 

 

1. Czym są implanty?

Implanty mogą być nazywane "sztucznymi" korzeniami - po założeniu zastępują naturalne korzenie zębów. Wykonane są ze specjalnego biokompatybilnego materiału, a kość ma tendencję do "obrastania" takich implantów tworząc bardzo silne połączenie.
Powodzenie tego procesu zależy od wielu czynników, które ze względu na ich złożoność nie będą tutaj omawiane. Po zakończeniu procesu gojenia implanty mogą być wykorzystane jako podstawa do wykonania różnych typów protez, koron, czy mostów. Elementy umieszczane nad implantami wystające ponad dziąsło mają nazwy: mezjostruktury albo suprastruktury.

2. Czy zabieg implantacji jest bolesny?

Nie, implantacja nie jest bolesnym zabiegiem. Z reguły wykonuje się ją w znieczuleniu miejscowym, a niektórzy porównują ją do ekstrakcji zębów mądrości. Chociaż sam zabieg nie boli, tak jak po każdym zabiegu chirurgicznym może pojawić się ból, obrzęk, a czasami podwyższona temperatura. Zwykłe środki przeciwbólowe pozwalają na przetrwanie tego nieprzyjemnego okresu.

3. Ile trwa zabieg i całe leczenie?

Czas samego zabiegu implantologicznego zależy od kilku czynników. Przeciętnie trwa od 30min do 1,5 godziny.
Całe leczenie implantoprotetyczne jest dłuższe ze względu na czas potrzebny do zagojenia implantów. Gojenie w szczęce trwa 6, w żuchwie 3 miesiące. Odbudowa protetyczna tj. wykonanie np. koron albo mostów zajmuje z reguły kilka tygodni Cale leczenie może więc trwać nawet do 8 miesięcy. W wielu wypadkach okres ten można skrócić, a niekiedy wykorzystać tzw. natychmiastową odbudowę implantów. Znaczy to, że w wybranych przypadkach pacjent może wyjść "z zębami" zaraz po zabiegu!

4. Jaki jest koszt zabiegu?

Na koszty zabiegu sklada się kilka czynników takich jak chociażby: ilość zakładanych implantów czy potrzeba wykonania dodatkowych zabiegów poprzedzających implantację. Najlepiej na to pytanie odpowie lekarz, który zaplanował i będzie prowadzić leczenie.

5. Czy istnieje ryzyko związane z zabiegiem implantacji?

Chociaż leczenie implantologiczne jest leczniem sprawdzonym tak jak każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z możliwością wystąpienia pewnych powikłań takich jak np. obrzęk, powstania krwiaka czy infekcja. Powikłania te są na ogół niezbyt groźne, a całe leczenie przebiega bez większych problemów. Niepowodzenie jest stosunkowo niewielkie i waha się od 1do 10%. Groźne powikłania zdarzają się rzadko.

6. Jaki jest czas funkcjonowania implantów?

Zasadniczo implanty to "przyjaciele" na całe życie. Pod warunkiem prawidłowego wykonania i regularnych wizyt kontrolnych czas ich funkcjonowania jest nieograniczony.

7. Czy implant może zostać odrzucony?

Wykorzystanie specjalnych biokompatybilnych materiałów powoduje, że w kontakcie z żywymi tkankami człowieka nie następuje zjawisko "odrzutu" tak jak ma to miejsce np. podczas przeszczepów organów. Implanty mogą natomiast goić się w sposób jaki uniemożliwi ich późniejsze wykorzystanie. Takie nieprawidłowe gojenie powoduje z reguły potrzebe ponownej implantacji.

8. Czy implanty można założyć u każdego?

Zasadniczo tak. Tylko w wyjątkowych sytuacjach założenie implantów może być przeciwskazane. Istotnym jest aby nie czekać zbyt długo po ekstrakcji zębow z podjęciem decyzji o implantacji! Czekanie bowiem powoduje zanik kości co w niektórych przypadkach uniemożliwia założenie implantów bez uprzedniej "odbudowy" kości.

9. Jaki związek z implantami ma wiek? Czy nie jestem za stary na implanty?


Implantów nie można zakładać i dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18-20 roku życia. Ma to związek z niezakończonym rozwojem kości. Z drugiej strony nie ma zasadnych przeciwskazań, aby zakładać implanty u osób starszych nawet po 70. Należy jednak pamiętać, że rany u takich osób goją się wolniej, w współistnienie u nich niektórych chorób może wpłynąć na rezultat leczenia.

10. Czy widać różnicę pomiędzy implantem a własnym zębem?

Nie. Implanty tkwią w kości, więc nie widać ich zupełnie. to co widać podczas uśmiechu jest koroną, która jeżeli wykonana jest w porcelany doskonale imituje wygląd naturalnych zębów.

Sonda
Z jakich (bezpłatnych) akcji profilaktycznych korzystałeś(aś)?