Wielkość tekstu
NFZ

Badanie krwi w ciemnym polu widzenia

 

 

Krew jest tkanką płynną, składającą się z osocza i z zawieszonych w nim elementów upostaciowanych: erytrocytów (krwinki czerwone), leukocytów (krwinki białe) i trombocytów (płytki krwi). Podstawową rolą krwi w organizmie jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego. 

 

Krew, krążąc w organizmie:

 

·         "transportuje tlen z płuc do tkanek

·         transportuje dwutlenek węgla z tkanek do płuc,

·          transportuje do wszystkich tkanek produkty energetyczne i budulcowe wchłonięte z przewodu pokarmowego

·         transportuje wchłonięte z tkanek produkty przemiany materii do nerek, skąd zostają one wydalone z organizmu wraz z moczem

·         transportuje hormony syntetyzowane w organizmie i witaminy wchłonięte z przewodu pokarmowego

·         magazynuje hormony gruczołu tarczowego i hormony steroidowe po ich związaniu z białkami osocza

·         wyrównuje ciśnienie osmotyczne we wszystkich tkankach

·         wyrównuje stężenie jonów wodorowych (pH) we wszystkich tkankach

·         wyrównuje różnice temperatur występujące między poszczególnymi narządami i tkankami

·         tworzy zaporę przed inwazją drobnoustrojów, które po dostaniu się do środowiska wewnętrznego są stale pożerane przez leukocyty

·         eliminuje za pomocą przeciwciał i układu dopełniacza substancje obce, szczególnie o charakterze białkowym, np. produkty przemiany drobnoustrojów - toksyny.*"

Badanie żywej kropli krwi w ciemnym polu widzenia jest stosowane w licznych gabinetach lekarskich medycyny holistycznej na świecie jako podstawowe narzędzie diagnostyczne. W Polsce znane jest zaledwie od kilku lat.

 

Günther Enderlein

Prof. Günther Enderlein (1872-1968)

Günther Enderlein

Badanie krwi w ciemnym polu widzenia jest ściśle związane z osobą profesora Günthera Enderleina, który stworzył podstawy teoretyczne tego badania.

 

 

OPIS BADANIA

Do badania używa się świeżej krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca. Bezpośrednio po pobraniu  krew umieszcza się na szkiełku podstawowym, przykrywa szkiełkiem nakrywkowym i ogląda pod mikroskopem z ciemnym polem widzenia. Mikroskop ten umożliwia obserwację bardzo drobnych cząstek o wymiarach mniejszych niż zdolność rozdzielczą mikroskopu. 

 

Przebieg promieni świetlnych oraz obraz w mikroskopie:

a) z ciemnym polem widzenia, 

b) z jasnym polem widzenia

 

a) - mikroskop z ciemnym polem ma wbudowany specjalny kondensor. Wiązki promieni świetlnych po wyjściu z kondensora przechodzą przez preparat pod bardzo ostrym kątem i nie wpadają do obiektywu. Pole widzenia jest więc nieoświetlone - "ciemne". Do obiektywu docierają jedynie promienie ugięte lub rozproszone na drobnych cząsteczkach preparatu, które oglądamy jako jasne obiekty na ciemnym tle. Badanie służy do oceny stanu czynnościowego komórek krwi oraz stanu środowiska wewnętrznego. 

 

b) - wszystkie promienie przechodzące przez preparat docierają do obiektywu. Całe pole widzenia jest oświetlone - "jasne". Preparaty niezabarwione są nieczytelne. Aby uwidocznić elementy morfotyczne należy preparat utrwalić i zabarwić. Preparaty służą do oceny ilościowej oraz wyglądu (morfologii) krwinek. Ocena barwionego preparatu pod mikroskopem z jasnym polem widzenia jest częścią badania - tzw. morfologii krwi. Służy do rozpoznawania wielu stanów patologicznych. Pełni ważną rolę w diagnostyce hematologicznej. 

 

 

CIEMNE POLE WIDZENIA

 

Badanie krwi w mikroskopie z ciemnym polu widzenia jest badaniem przeżyciowym, preparaty są nieutrwalone, niebarwione, nie zawierają antykoagulantów. Oglądając preparat, można więc ocenić nie tylko wygląd  (wielkość, kształt, ułożenie) ale również stan czynnościowy i żywotność komórek krwi, np. zdolność granulocytów do poruszania się i pożerania bakterii (chemotaksja i fagocytoza), zdolność płytek krwi do tworzenia zlepów (agregacja). 

 

 

Badanie krwi w ciemnym polu widzenia jest jedyną metodą obrazującą zjawisko agregacji płytek. Jest to bardzo cenne badanie w profilaktyce i monitorowaniu leczenia chorób naczyniowych - choroba wieńcowa, zawał, udar niedokrwienny, zakrzepica. 

 

Przestrzeń między komórkami krwi ("środowisko wewnętrzne" - millieu) zawiera liczne elementy, które mogą być obserwowane w ciemnym tle, natomiast w tradycyjnym badaniu w mikroskopie z jasnym polem (jasne tło) są całkowicie rozmazane i niewidoczne. 

 

W osoczu osób zdrowych obecne są bardzo drobne cząsteczki noszące nazwę mikropęcherzyków ("microvesicles") - odpowiadające protitom (w/g prof. Enderlaina). 

 

 

Są to cząsteczki informacyjne, służące do komunikacji międzykomórkowej. Liczba mikropęcherzyków wzrasta w różnych stanach patologicznych (zranienia, zapalenia, zakrzepica, choroby naczyniowo-sercowe, choroby nowotworowe). Elementy te są niewidoczne pod mikroskopem z jasnym polem widzenia.

 

Prawidłowy stan środowiska wewnętrznego sprzyja zdrowiu całego organizmu. Natomiast jakiekolwiek nieprawidłowości np. zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, mogą prowadzić do rozwoju chorób przewlekłych.

 

Obraz który ukazuje się w mikroskopie określa aktualny stan krwi, ewentualne błędy żywieniowe, zatrucia, tendencję krwi do zmian degeneracyjnych lepiej niż jakiekolwiek inne metody.

 

Badanie dostarcza informacji o równowadze kwasowo-zasadowej, zwiększonej ilości tłuszczów, zaburzeniach pracy wątroby, obecności toksyn, przewlekłych stresach, odwodnieniu, niedotlenieniu itd. 

 

 

Przy pomocy tego badania można określić zagrożenia związanie z zachorowaniem lub przebiegiem chorób przewlekłych np.:

 

·         alergia

·         choroby układu krążenia

·         chorobo zakrezpowo-zatorowe

·         zapalenia ostre i przewlekłe

·         choroby autoimmunologiczne

·         osłabienie układu odpornościowego

·         choroby układu pokarmowego (wątroba, trzustka, żołądek, jelita)

·         zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

·         zaburzenia przemiany materii

 

 

Badanie krwi w ciemnym polu widzenia pomaga określić jaki jest stan pacjenta, czy jest zagrożony chorobą. Badanie pomaga ustalić odpowiednią dietę, terapię a następnie monitorować proces leczenia.

 

Uzyskanie kropli krwi nie jest bolesne - do nakłucia wykorzystuje się nakłuwacz używany do pomiarów glukozy we krwi.

 

Przed badaniem zaleca się nie jeść 4 godziny oraz wypić 2 szklanki wody.

Sonda
Z jakich (bezpłatnych) akcji profilaktycznych korzystałeś(aś)?